DRM Info

Friday, September 02, 2005

DRM Info i luften

Efter en tids tøven må jeg med på blog-vognen (ha!) og i mit tilfælde vil der her blive posted om Digital Rights Management - eller DRM - et begreb vi alle i fremtiden kommer til at stifte bekendtskab med.

DRM er groft sagt de teknologier der sikrer digitalt distribueret indhold mod at blive benyttet på en anden måde end hvad ejeren har tænkt sig, herunder f.eks. viderekopiering.

Der findes DRM systemer til lyd, video, billeder og tekst. Et godt eksempel på et DRM baseret system er iTunes med afspilleren iPod.

Jeg vil fremover her på siden kommentere teknologierne, markedets udvikling og konsekvenserne for den enkelte forbruger.

Og for at gøre det helt klart: Jeg er absolut tilhænger at DRM teknologierne. Jeg mener det er helt afgørende for den fremtidige produktion af indhold, at rettighedshaverne har en vis kontrol over distributionen og brugen af deres produkter.

Men jeg er samtidig meget kritisk overfor den tøven medieselskaberne udviser i forhold til digital distribution, deres urealistiske prissætning på produkterne og den konservative indstilling til fremtrædelsesform.